Piegāde
Iepērkoties interneta veikalā, preci Jūs variet saņemt personīgi, ierodoties Lash and Brow Stusio Rīga birojā, vai arī ar piegādi jebkurā Jums ērta vietā un veidā.

Preču saņemšana LBS birojā (piegādes cena bez maksas):

Pirmdiena-Piektdiena: 10.oo-18.o
Sestdien/Svētdiena: Brīvdiena

Preču nosūtīšana izmantojot Omniva pakomāts 4€
Preču piegāde notiek 3 darba dienu laikā, kopš pasūtījuma apstiprināšanas, ja prece ir noliktavā.

Pakomātu piegādes noteikumi: Omniva sūtījuma maksimālais svars ir 30 kg.
Pakomāti ir pieejami trīs izmēros: S: 8 cm x 38 cm x 64 cm M: 19 cm x 38 cm x 64 cm L: 41 cm x 38 cm 64 cm
Pakomātā sūtījums tiek uzglabāts 5 dienas.
Nav iespējams pāradresēt sūtījumu nosūtīšanai uz kādu citu pakomātu.

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala www.lashandbrow.lv īpašnieku SIA „Lash and Brow
Studio Rīga”, reģistrācijas Nr. LV40203189744, reģistrēts 2019. gada 14. Janvārī, juridiskā
adrese: Vaidavas iela 8 – 3, Rīga, LV – 1084 (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara
pasūtījumu un veic pirkumu merakishop.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums
attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.lashandbrow.lv interneta veikalā.
1. Pircējs pērk, pasūta, apmaksā un saņem, bet Pārdevējs piegādā un pārdod interneta veikalā
www.lashandbrow.lv norādītās preces (turpmāk Preces) saskaņā ar šajā distances līgumā
noteikto (turpmāk tekstā saukts Līgums).
2. Pircējs pērk Preces, aizpildot attiecīgu pirkuma formu Pārdevēja mājas lapā
www.lashandbrow.lv. Izdarot pirkumu, Pircējs apņemas norādīt precīzus datus, t.i., vārdu,
uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi un vēlamo piegādes metodi un precīzu adresi. Par
jebkurām pirkuma izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pirkuma
apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@lashandbrow.lv.
Par neprecīzu piegādi, kas radusies nepilnīgas piegādes informācijas dēļ, atbildīgs Pircējs.
Preces pirkuma veikšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances
līgumu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajām personām, izņemot
kurjerkompāniju, lai nodrošinātu Preces piegādi
3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē ar norādīto piegādes veidu saskaņā
ar norādītajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms
apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta
rēķinā.
4. Pirkumus Pircējs var izdarīt jebkurā laikā, bet Preces komplektēšanu Pārdevējs veic līdz katra
rīta 9:00, vēlāk saņemtie pasūtījumi tiks apstrādāti nākamajā dienā. Sestdienās un svētdienās –
komplektēšana un nosūtīšana netiek veikta. Pirkuma apstiprinājums Pircējam tiek nosūtīts e-
pastā (ja neredzat iesūtnē, pārbaudiet sadaļu ‘’spams’’ un ‘’abonētie’’). Ja Pircējs nesaņem
apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums sistēmā nav saņemts. Preces nosūtīšana tiek veikta tikai
pēc apmaksas saņemšanas.
5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās
atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atgriešanas
piegādes izdevumus sedz Pircējs.
6. Gadījumā, ja Preces pirkumā ir sakomplektētas neprecīzi, ir bojātas, vai kā citādi neatbilst
Preces aprakstam, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot
Pirkuma atteikuma veidlapu. Piegādātāja izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.
Lai izvairītos no konflikta situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā
atbilst tās aprakstam un pasūtītajam (preču skaits, krāsa un citas specifikācijas).
Atteikuma tiesības
7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi noteikumi:
7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt vizuāli lietota vai bojāta. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir
pasliktinājies, Pircēja atteikuma tiesības nav spēkā.
7.2. Ja Pircējs vēlas un var izmantot atteikuma tiesības, tam ir jāizmanto Pirkuma atteikuma
veidlapa, kas atrodama interneta veikala vietnē www.lashandbrow.lv, vai jāsazinās ar Pārdevēju
pa e-pastu: info@lashandbrow.lv. Aizpildītu veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz iepriekš
norādīto e-pastu.

7.3. Pircējam ir pienākums saglabāt gan Piegādātāja dokumentus par Preces saņemšanu, gan
Piegādātāja/kurjera dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.
7.4. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var
iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā
7.5. Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs ieskaita Pirkuma atteikuma veidlapā norādītajā
Pircēja n bankas kontā, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pirkuma atteikuma veidlapā
norādītās atgriežamās preces piegādāšanas Pārdevējam. Preces atgriešanas piegādes
izmaksas sedz Pircējs.
Apmaksa un piegāde
8. Vidējais piegādes laiks ir viena līdz trīs darba dienas Latvijas teritorijā un vairāk ārpus Latvijas
piegādēm ja vēlamā prece ir pieejama noliktavā. Piegādes laiks var mainīties, tas atkarīgs no
Pārdevējam neietekmējamu apstakļu dēļ – piegādes kompānijas.
9. Visas cenas interneta veikalā ir norādītas bez 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Ja
vēlaties saņemt pavadzimi ar saviem rekvizītiem, nosūtīsim to epastā pēc pieprasījuma.
10. Apmaksu par Preci Pircējs veic izmantojot PaySera vai Internetbanku.
11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir
iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.
12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma
noteikumus.